segunda-feira, 21 de março de 2011

Escollo a pretérita imaxe


 A escena central na que

a integración parece posíbel

Denantes da insurrección dos apoucados

ataviados de vítimas

Non, non quero aparecer de figurante

no acto traumático, transgresor

adaptado para o cine

Si, xa sei que é perfectamente crible

a maquillaxe logra transmitir todo o

dramatismo

Mais non sinto ningún desexo de

permanencia

no decorado onde o estilista

fai unha creación inicua

na que os elementos representan

impunemente un falso altruísmo

Voume coa miña historia a outra parte

Poida que me exprese na rúa

Alí, inmigrante na propia terra

tecerei un estandarte

para enxugar as bágoas

e saír en procesión no día dos

Cristos
Cruz Martínez
 

Sem comentários:

Enviar um comentário