segunda-feira, 12 de julho de 2010

Xéanseme os pés mais eu camiño


A decepción dorme
preto dun horizonte impreciso
dun traballo inseguro que pendura
......................................degoxos
na realidade do abismo
onde a letra pequena
acocha derrotados corazóns
............................asoballados
nos que parece habitar a morte lenta
......................................incorpórea
transitando estreitos accesos
que detectan fisuras
.............ángulos mortos
Entre a memoria e o mundo
............................sen destino
...............................suspendida
Quero que saibas
que a perspectiva futura
....................agora distorsionada
é a escravitude que invade
........................que se acepta
e se contempla sen bágoas

Cruz Martínez

Sem comentários:

Enviar um comentário