quarta-feira, 30 de junho de 2010

Círculo Poético Aberto

De esquerda a dereita: Belém Grandal, Manolo Pipas, Simón, Dara Escribano, Enrique Leirachá, Cruz Martínez, rosanegra, Dania D'Alfonso e Vladimir.
Videocreación titulada "SOMOS" do "Penúltimo Acto".

Sem comentários:

Enviar um comentário