quarta-feira, 7 de abril de 2010

Cómpre

Cómpre facerlle o boca a boca a agoniante luz
Aquela que ancorada nas somnámbulas imaxes
publica tristes panfletos ata convertelos en
......................................longos best sellers
Devorados logo sen prospecto polos adictos
que viven a expensas de estrañas divagacións
e as palabras ensaríllanse ao pescozo coma
........................................................serpes
mesturadas no sangue como a droga máis dura
Honestamente, a vea non pode coa dose
xiringas baleiras aparecen nos dicionarios
..............................como sinónimos de derrota
Copropietarios de argumentos, vencellados aos
......................................................reality show
citan que a morte polo pouco, supera dez cifras
Unha negrura intensa apodérase dos momentos
Hai cadáveres deambulando ao teu carón
...........................................nas frías rúas
E de mañá, inconscientemente abres o xornal e les
..........................................................cronolóxicas
............................................................É terrible


No entanto, na cidade aberta ao desánimo
.........................tódolos reloxos advirten
.................................que non hai tempo

Cruz Martínez

Sem comentários:

Enviar um comentário