terça-feira, 6 de abril de 2010

palíndromo


É aquela palabra ou frase que tanto pode ser lida de esquerda a dereita como de dereita a esquerda sen sufrir cambios.
Ao parecer foi Sotades o Obsceno de Maronea no século III. AC. o iniciador dos palíndromos nos que formaba obscenos xogos de palabras que lle chegaron a custala vida.Sotades é citado no 'El Satiricón' de Petronio.Nas matemáticas, podemos ver nos palíndromos un dos antecedentes do concepto moderno de simetría pois para os gregos a simetría tiña que ver co concepto actual de proporcionalidade e non co xogo de espellos, como entendese hoxe as simetrías en matemáticas.A palabra máis longa que forma un palíndromo ten 6 Millóns de letras.
En galego temos unha rica obra políndroma que leva por titulo:
“A TORRE DA DERROTA”, do poeta Gonzalo Navaza. (Lalín, 1957). Profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución na Universidade de Vigo
A súa actividade investigadora centrouse principalmente cara a lexicografía e a onomástica galega.
É membro da Comisión de Toponimia, presidente da Asociación Galega de Onomástica e secretario do PEN Club de Galicia. Realizou diversas traducións para Edicións Xerais de Galicia e actualmente coordina a área de dicionarios desta editorial.
Como escritor podemos salientar os seus libros de poemas A torre da derrotA (1992) ou Libra (2000) e as súas narracións Erros e Tánatos (1996), Elucidario (1999) ou Santos e defuntos (2001).

Nesta “A torre da derrotA” é na que se inclúen cantidade de palíndromos e da que achegamos este exemplo:


O norte é tronO
Se corta soños atroceS
O noso sonO
E acaso rosa caE
Na maN.
E se acaso rosa caesE,
Aire só seríA.Ame o pobo o bo poemA.
Iso sI
Ate o pobo o bo poetA.


AmA,
Adan, se non non es nadA.


Azar trazA
A torre da derrotA.
O medo do demO
AxexA.

AxexA
A tropa na portA.

Azar trazA
A torre da derrotA.

Sem comentários:

Enviar um comentário